Reglerne

.  .  .

Et hold består af 2 personer

Aldersgrænse: Minimum 16 år 

Alle personer skal medbringe badedyr hele
tiden, medmindre en officiel siger noget andet 
Badedyret skal minimum måle 110 cm på den ene
led og indeholde 20 “pust”
Badedyret skal medbringes til alle poster,
gælder også de poster der er placeret på land.
Alle personer på holdet skal røre ved poster
der klippes, og der må på intet tidspunkt være over 20 meter imellem holdet
Posterne klippes i vilkårlig rækkefølge (det
er op til holdene at planlægge deres optimale rute)
Der skal klippes så mange poster som muligt
inden for tidsgrænsen (60 minutter)
Alkohol under løbet er ikke tilladt.

Aflysning

(Ifølge Dansk Badedyrsforbunds regler)

Ved aflysning af vores begivenhed inden løbsdagen, kan arrangøren beholde 50% af startgebyret til dækning af udgifter.

I tilfælde af aflysning på løbsdagen, på grund af pludselige vejrforhold eller anden force majeure, beholder arrangøren startgebyret.

Point

Point system:

Vinderen af løbet er det hold der har samlet flest point indenfor tidsgrænsen

1 post = 1 point,

Ved point lighed vil tiden være den afgørende faktor

Kommer man ind efter de 60 minutter fratrækkes der 1 point for hver påbegyndt minut

Væske/mad:

Holdene skal medbringe væske og mad til eget forbrug under løbet

Natur/affald:

Der må ikke smides affald i naturen

Skraldespande langs ruten kan benyttes

Alle gældende regler på området skal overholdes. Kort sagt det eneste man må efterlade er ens fodspor i sandet.

Handelsbetingelser