REGLER

HOLDET

 • Et hold består af 2 personer.
 • Begge holdmedlemmer skal medbringe, samt løbe/svømme med, hver sit badedyr.
 • Badedyret skal minimum måle 1 meter, på den ene led.
 • Badedyret skal være pustet op.

RUTE OG POSTER

 • Holdet får udleveret rutekortet med posterne, 15 minutter inden starten går.
 • Holdet planlægger selv, på 15 minutter, den mest optimale rute.
 • Klip så mange poster som muligt på 60 minutter (tidsgrænsen).
 • Begge holdmedlemmer skal røre ved posten
  der klippes.
 • Der må max. være 20 meter mellem holdmedlemmerne under løbet.
 • Holdet SKAL være tilbage ved start, når de 60 minutter er gået.
 • Holdet melder sin ankomst ved START, hvor sluttiden noteres.

POINT

 • Posterne har forskellig værdi, enten 1 eller 2 point.
 • Det fremgår af rutekortet, hvor mange point hver post giver.
 • Ved pointlighed vil sluttiden være den afgørende faktor.
 • Overskrides tidsgrænsen, fratrækkes 1 point for hvert påbegyndte minut.

ØVRIG INFO

 • Deltagere fra 0-18 år skal deltage med en værge/forælder.
 • Holdet skal selv medbringe væske/mad, hvis nødvendigt.